Intervju med rektor på Sætre skole

Vi intervjuet Hanne som er rektor på Sætre Barneskole om hvordan det er å være rektor osv. Les mer for å lese om intervjuet:

 

Har du noe spesielt forhold til elevene?

 

“ Jeg prøver å få et godt forhold til elevene, men det er mye møter osv så det er litt vanskelig. Men jeg prøver å stikke ut i friminuttene av og til da”

 

Hva synes du om at det er ett trinn som drar hvert år?

 

“Jeg synes jo det er trist når det er ett trinn som drar, men samtidig  merker jeg at de på 7. trinn er klare for å komme opp på ungdomsskolen.”

 

Hva tror du forskjellen mellom barneskolen og ungdomskolen er generelt?

 

Jeg tenker at på ungdomsskolen må elevene ta mye mer ansvar selv. Så tror jeg at på ungdomsskolen bruker de mer digitale verktøy sånn som pc. Her på barneskolen har vi mer kontakt med foreldre.”

 

Hvis du kunne valgt en annen jobb på skolen enn rektor,hvilken?

Da hadde jeg fortsatt som lærer”

 

Hva innebærer det å være rektor?

“Det er en veldig veldig stor jobb. Det er mye papirarbeid, men mye er også på pc arbeid. Det er også mye møter om barn med spesielle behov. Veldig mye møter rett og slett. Det er jo også å styre personalet osv”

 

Fordeler med å være rektor på en barneskole?

“ En av fordelene med å være rektor på en barneskole er at hver dag når jeg kommer på jobb så roper barna “HELOO REKTOOR!”. Det er jo veldig koselig. Så elevene er jo en fordel. Det var noen år mellom der jeg var rektor og lærer der jeg ikke hadde elever. Så når jeg kom til Sætre skole og var med elevene så følte jeg at det var der jeg hørte “hjemme.

 

Ulemper med å være rektor på en barneskole? Det er jo vanskelig å tilpasse sånn at alle skal ha det bra

 

“ Det er jo det at det er vanskelig å sørge for at alle skal ha det bra og føle seg trygge, fordi det er jo barn på 6 år fra barn til 12 år,da er det jo vanskelig med alle behovene som de har.

 

Kilde til bilde:

https://www.spleis.no/project/8376

 

Skrevet av: Aurora & Iris

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.